من با زمان قرار همزیستی مسالمت آمیز گذاشته ام که نه او مرتبا مرا دنبال کند ونه من ازاو فرار کنم ،بالاخره که روزی بهم خواهیم رسید.  

                         (ماریو لاگو)

هرگز در مسیر پیموده شده گام بر ندارید،زیرا این راه تنها به همان جائی میرسد که دیگران رسیده اند. 

(گراهام بل)

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲۵ اسفند۱۳۹۰ساعت 14:36  توسط مهناز پرتو | 

 

بدون شرح 

درب ورودی آرامگاه صبا

چ

آرامگاه ملک الشعرا بهار

آرامگاه فروغ فرخ زاد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ۸ اسفند۱۳۹۰ساعت 15:38  توسط مهناز پرتو | 

آینده همان است که ما می اندیشیم. مارک اورل

اهل فرهنگ و هنر ، سازندگان آینده اند . ارد بزرگ

بهترین راه پیش بینی آینده ، ساختن آن است. برایان تریس

آینده از آن کسانی است که به استقبالش می روند . فردریش نیچه

وفاداری به حال است که وفاداری به آینده را آماده می سازد . فنلون

اندیشه و انگاره ای که نتواند آینده ای زیبا را مژده دهد ناتوان و بیمار است . ارد بزرگ

برنامه ریزی ، آوردن آینده به زمان حال است تا بتوانید همین الان کاری برای آن انجام دهید. آلن لاکین

راز بزرگ زندگی در شکیبایی است و نباید به خاطر یک آینده ی مبهم زمان حال را بر خود تلخ کرد. ژان داوید

فرهنگ های همریشه ، انگیزه ای توانمند است که موجب همبستگی کشورها در آینده می گردد . ارد بزرگ

خردمندان و دانشمندان  سرزمینم ، آزادی اراضی کشور با سپاه من و تربیت نسلهای آینده با شما ، اگر سخن شما مردم را آگاهی بخشد دیگر نیازی به شمشیر نادرها نخواهد بود . نادر شاه افشار

آینده جوانان را از روی خواسته ها ، و گفتار ساده اشان ، می توان پی برد ، نپنداریم که میزان دارایی و یا امکانات آنها ، دلیلی بر پیروزی و  شکست آنهاست ، تنها مهم خواسته و آرزوی آنهاست . ارد بزرگ

هرگز به کودکانتان نگویید پیشه آینده اش چه باشد همواره به او ادب و ستایش به دیگران را آموزش دهید چون با داشتن این ویژگیها همیشه او نگار مردم و شما در نیکبختی خواهید بود و اگر اینگونه نباشد هیچ پیشه ای نمی تواند به او و شما بزرگواری بخشد . ارد بزرگ

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱ اسفند۱۳۹۰ساعت 12:26  توسط مهناز پرتو | 
زندگی به تناسب شهامت آدمی گسترش یا فروکش می‌یابد. آنین نین


زندگی مانند نقش و نگارهای قالی ایرانی است که زیبا هست ولی درک معنای آن مشکل است . آلدوس هاکلی

زندگی از بودن شروع می شود و تا شدن ادامه می یابد . ارد بزرگ 


زندگی من همواره چون فاجعه ای بوده است که هرگز اتفاق نیافتاده بود !!! . أوئستین  وویک


زندگی انسان مانند شبنمی است که از برگ گلی می لغزد و فرو می چکد.  بودا 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۶ بهمن۱۳۹۰ساعت 12:56  توسط مهناز پرتو | 
 

واژه های باران

نمی دانم چرا امشب واژه هایم خیس شده اند

مثل اسمانی که امشب می بارد....

واینک باران

بر لبه پنجره ی احساسم می نشیند

وچشمانم را نوازش می دهد

تا شاید از لحظه های دلتنگی گذر کنم. 

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲۰ بهمن۱۳۹۰ساعت 14:24  توسط مهناز پرتو | 

آموخته ام .... که فرصتها هیچگاه از بین نمی روند ،

بلکه شخص دیگری فرصت از دست داده ما را تصاحب

خواهدکرد.

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۶ بهمن۱۳۹۰ساعت 13:22  توسط مهناز پرتو | 
آموخته ام .... که همه می خواهند روی قله کوه

زندگی کنند،اما تمام شادی ها و پیشرفتها وقتی رخ

میدهدکه درحال بالا رفتن از کوه هستند.

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۶ بهمن۱۳۹۰ساعت 13:20  توسط مهناز پرتو |